الف: تعیین سطح

تعیین سطح درموسسه گام اندیشه منظمی به صورت کتبی یا شفاهی می باشد.

ب: ثبت نام

پس از آزمون تعیین سطح با تکمیل فرم ثبت نام
و ارائه مدارک لازم شامل کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس پرسنلی و
پرداخت شهریه ثبت نام نهایی می شود.

در مورد ثبت نام در موسسه گام اندیشه منظمی به نکات زیر توجه کنید:

۱-  درصورتی که حین ثبت نام
تاریخ قطعی شروع دوره مشخص باشد به اطلاع داوطلب میرسد در غیراین صورت
متعاقباٌ به وسیله تماس تلفنی  اطلاع داده خواهد شد.

۲-  داوطلب موظف است به موقع
سرکلاس حضور یابدو در صورت هرگونه تأخیر یا خروج از آموزشگاه باید با
مدیریت مرکز هماهنگی های لازم را به عمل بیاورد.

۳-  به همراه داشتن کارت موسسه الزامی است.

۴-  رعایت شئونات اسلامی الزامی است.

تبصره: در صورت عدم رعایت موارد فوق  و دیگر موارد انظباطی طبق رای و نظر ریاست موسسه در طی دوره از حضور متقاضی ممانعت به عمل آمده و شهریه دوره مسترد نخواهد شد.

۵-  براساس موضوع ماده ۳۲ آئین نامه آموزشگاه های علمی آزاد ابلاغی از سوی سازمان آموزش و پرورش استان:

الف: چنانچه داوطلبی پس از
ثبت نام قطعی و قبل ازشروع ترم یا دوره از شرکت درکلاس های آموزشگاه منصرف
شود آموزشگاه باید پس از کسر ۲۰٫/.(بیست درصد) شهریه مأخوذه مابقی آنرا
مسترد نماید.

ب: پس از ثبت نام و شروع کلاس و اولین تماس تلفنی برای اطلاع دادن شروع کلاس در هر ترم یا دوره استرداد شهریه امکانپذیر نمیباشد .

ج:  چنانچه دوره به هر دلیلی برگزار نگردد کل شهریه دوره مسترد خواهد شد.

۶- .جهت صدورگواهینامه پایان دوره یاصدورتأییدیه شرکت دردوره رعایت کلیه موارد فوق الذکرضروری می باشد.

ج: استرداد شهریه

در صورت انصراف قبل از شروع دوره طبق ضوابط موسسه گام استرداد شهریه پس از کسر 20 درصد انجام خواهد شد.